Kulüp Hakkında

Türk Spor Tarihi incelendiğinde, 1914 yılında kurulan ve “Cuma Ligleri” adı altında oynanan Futbol Ligleri fikstüründe, “DAR’ÜL-FÜNUN-U STAMBUL” (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) adına rastlamaktayız. Bu bize Üniversitemizin spor faaliyetlerinin ne kadar eskiye dayandığını ve kulübümüzün en azından 100 yıllık bir maziye sahip olduğunu göstermektedir. Futbol müsabakalarını düzenlemek ve yönetmek amacıyla kurulan İDMAN OCAKLARI CEMİYETİ (FUTBOL FEDERASYONU)’nin ilk Başkanı olan Sami Bey (devrin önemli devlet adamlarından Deli Halit Paşa’nın ağabeyidir) “Sami-i Dar’ül-fünun” (Üniversite’den Sami) olarak anılırdı.

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere, ilk oluşumu 1900’lü yılların başına dayanan Spor Kulübümüz, 1953 yılında 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu’nun 21. ve 22. maddeleri hükümlerine ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre Dönemin Rektörü Prof.Dr.Fahir Yeniçay tarafından Federe yapılmış ve çeşitli branşlarda BTUM (Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü) faaliyetlerine ve daha sonraki yıllarda kurulan Üniversitelerarası Spor Faaliyetlerine katılmıştır.

12 Mart 1971 Muhtırası sonrası kurulan Nihat Erim hükümeti döneminde, dernek ve spor kulüplerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Üniversiteler bünyelerinde yürüttükleri faaliyetleri için Katma Bütçe’den ayrılan ödeneklerine son verilince, zor durumda kalan, ancak hiçbir zaman kapanmayan İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü (İÜSK), yaşayabilmek için İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (İÜSB) adı altında, Üniversitemize bağlı yeni bir spor oluşumu olarak 1975 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü, Üniversitemiz gençliğinin ve çalışanlarının yanısıra, Üniversite dışından gençlik kesimlerine de hizmet verebilmek için, 1982 yılında, yapılan Genel Kurulu sırasında kendisini fesh edipi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (İÜSB)’ne katılma kararı almıştır. Bu gerçekleştikten sonra dönemin Rektörü tarafından atanan üç Profesör ve bir Spor Müdürü’nden oluşan komisyonca hazırlanan yeni Spor Birliği ve Kulübü (İÜSBK) Tüzüğü, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun onayından geçerek yürürlüğe girmiş, bu bağlamda bir MÜESSESE KULÜBÜ olarak tescil edilmek üzere 22.06.1982 tarihinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Danışma Kurulu* Üyeleri’nin onayı ile 25.06.1982 tarih ve 1711 sayılı yazı ile bu talebimiz kabul edilmiş, 04.07.1982 tarih ve 17744 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kulübümüzün yeni şekliyle oluşumu tamamlanmıştır.

1982 yılından bu yana bir Müessese Kulübü olarak faaliyetini sürdüren Spor Kulübümüz, tüzüğünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Türk Sporu’na, Üniversite içindeki ve dışındaki gençlere ve vatandaşlara ayrıcalık gözetmeksizin hizmet vermeye devam etmektedir.

Tarihsel  yaklaşımla kulübümüz, ülkemizin en köklü  spor kulüplerinden biri olmakla beraber,  bünyesinde bulunan 35 branşla, Türkiye’de  en fazla branşı bünyesinde bulunduran spor  kulüplerinden biri olma özelliğini de  korumaktadır.

KULÜP BAŞKANLARIMIZ VE DÖNEMLERİ

 • Prof.Dr. Bülent BAYRAKTAR (2021-)
 • Prof.Dr. Mehmet Hamdi KURTOĞLU (2013 – 2021)
 • Prof.Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU (-)
 • Prof.Dr. Cengiz ÇAKMAK (-)
 • Prof.Dr. İrfan PAPİLA (-)
 • Prof.Dr. Demir TİRYAKİ (-)
 • Prof.Dr. Tahsin YEŞİLDERE (-)
 • Prof.Dr. Nail KIR (-)
 • Prof.Dr. Turgay ATASÜ (-)
 • Prof.Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU (-)
 • Prof.Dr. Ali Rıza BERKEM (-)
 • Sebahattin AKIN (-)
 • Ord.Prof.Dr. Sıddık Sami ONAR (-)
 • Ord.Prof. Fahir YENİÇAY (-)
 • Prof.Dr. Rükneddin TÖZÜM (-)
 • Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER (-)