Basketbol

deneme deneme

Daha Fazla

Rafting

Deneme deneme

Daha Fazla

Korumalı Futbol

Deneme deneme

Daha Fazla

Kulüp Hakkında

Türk Spor Tarihi incelendiğinde, 1914 yılında kurulan ve “Cuma Ligleri” adı altında oynanan Futbol Ligleri fikstüründe, “DAR’ÜL-FÜNUN-U STAMBUL” (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) adına rastlamaktayız. Bu bize Üniversitemizin spor faaliyetlerinin ne kadar eskiye dayandığını ve kulübümüzün en azından 100 yıllık bir maziye sahip olduğunu göstermektedir. Futbol müsabakalarını düzenlemek ve yönetmek amacıyla kurulan İDMAN OCAKLARI CEMİYETİ (FUTBOL FEDERASYONU)’nin ilk Başkanı olan Sami Bey (devrin önemli devlet adamlarından Deli Halit Paşa’nın ağabeyidir) “Sami-i Dar’ül-fünun” (Üniversite’den Sami) olarak anılırdı.

Bu durumdan da anlaşılacağı üzere, ilk oluşumu 1900’lü yılların başına dayanan Spor Kulübümüz, 1953 yılında 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu’nun 21. ve 22. maddeleri hükümlerine ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre Dönemin Rektörü Prof.Dr.Fahir Yeniçay tarafından Federe yapılmış ve çeşitli branşlarda BTUM (Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü) faaliyetlerine ve daha sonraki yıllarda kurulan Üniversitelerarası Spor Faaliyetlerine katılmıştır.

12 Mart 1971 Muhtırası sonrası kurulan Nihat Erim hükümeti döneminde, dernek ve spor kulüplerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Üniversiteler bünyelerinde yürüttükleri faaliyetleri için Katma Bütçe’den ayrılan ödeneklerine son verilince, zor durumda kalan, ancak hiçbir zaman kapanmayan İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü (İÜSK), yaşayabilmek için İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (İÜSB) adı altında, Üniversitemize bağlı yeni bir spor oluşumu olarak 1975 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü, Üniversitemiz gençliğinin ve çalışanlarının yanısıra, Üniversite dışından gençlik kesimlerine de hizmet verebilmek için, 1982 yılında, yapılan Genel Kurulu sırasında kendisini fesh edipi İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (İÜSB)’ne katılma kararı almıştır. Bu gerçekleştikten sonra dönemin Rektörü tarafından atanan üç Profesör ve bir Spor Müdürü’nden oluşan komisyonca hazırlanan yeni Spor Birliği ve Kulübü (İÜSBK) Tüzüğü, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun onayından geçerek yürürlüğe girmiş, bu bağlamda bir MÜESSESE KULÜBÜ olarak tescil edilmek üzere 22.06.1982 tarihinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Danışma Kurulu* Üyeleri’nin onayı ile 25.06.1982 tarih ve 1711 sayılı yazı ile bu talebimiz kabul edilmiş, 04.07.1982 tarih ve 17744 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kulübümüzün yeni şekliyle oluşumu tamamlanmıştır.

1982 yılından bu yana bir Müessese Kulübü olarak faaliyetini sürdüren Spor Kulübümüz, tüzüğünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Türk Sporu’na, Üniversite içindeki ve dışındaki gençlere ve vatandaşlara ayrıcalık gözetmeksizin hizmet vermeye devam etmektedir.

Tarihsel  yaklaşımla kulübümüz, ülkemizin en köklü  spor kulüplerinden biri olmakla beraber,  bünyesinde bulunan 35 branşla, Türkiye’de  en fazla branşı bünyesinde bulunduran spor  kulüplerinden biri olma özelliğini de  korumaktadır.

KULÜP BAŞKANLARIMIZ VE DÖNEMLERİ

 • Prof.Dr. Bülent BAYRAKTAR (2021-)
 • Prof.Dr. Mehmet Hamdi KURTOĞLU (2013 – 2021)
 • Prof.Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU (-)
 • Prof.Dr. Cengiz ÇAKMAK (-)
 • Prof.Dr. İrfan PAPİLA (-)
 • Prof.Dr. Demir TİRYAKİ (-)
 • Prof.Dr. Tahsin YEŞİLDERE (-)
 • Prof.Dr. Nail KIR (-)
 • Prof.Dr. Turgay ATASÜ (-)
 • Prof.Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU (-)
 • Prof.Dr. Ali Rıza BERKEM (-)
 • Sebahattin AKIN (-)
 • Ord.Prof.Dr. Sıddık Sami ONAR (-)
 • Ord.Prof. Fahir YENİÇAY (-)
 • Prof.Dr. Rükneddin TÖZÜM (-)
 • Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER (-)

Branşlarımız

Basketbol

deneme deneme

Read more...

Rafting

Deneme deneme

Read more...

Yönetim Kurulu Üyeleri

PROF.DR. BÜLENT BAYRAKTAR
KULÜP BAŞKANI
2018- İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı
2018- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi
2019- İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
2020- Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkan Yardımcısı
2021-  İÜSBK Kulüp Başkanı

PROF.DR. ABDULLAH ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi
2019- İstanbul Üniversitesi kurumsal iletişimden sorumlu Rektör Danışmanı
2020- İletişim Fakültesi Dekanı
Amatör basketbol ve hentbol oyuncusu


PROF.DR. ÜMMİHAN İŞOĞLU
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
2019- İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi

PROF.DR. SEVİNÇ GÜLSEÇEN
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi


PROF.DR. FARUK KEREM GİRAY
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi
2020- Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

PROF.DR SERRA EREN SARIOĞLU
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi


PROF .DR. İLKNUR ÖZALP TÜRETGEN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
1989-1995 Altunyurt Spor Kulübü Lisanslı Voleybol Oyuncusu

DOÇ.DR. GÖKHAN POLAT
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

DR.ÖĞR. ÜYESİ ÖZKAN DEĞER
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
2013 – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Spor Temsilcisi

UZMAN DR. OSMAN COŞKUN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

YAVUZ PADEM
İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

KULÜP MÜDÜRÜ

MEHMET ESEN
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Müdürü